Software

De software van VVE123 bestaat ondermeer uit de volgende modules

De software van VVE123 bestaat ondermeer uit de volgende modules:

Mijn vereniging
In deze module kunnen alle gegevens van de VvE en de appartementsrechteigenaren buitengewoon efficiënt worden ingevoerd en up to date gehouden worden.

Begroting
In de module begroting kunnen alle aspecten van de begroting(en) worden ingevoerd, inclusief uiteraard afwijkende kostengroepen. De begrotingen worden automatisch omgezet in servicekosten per appartementsrecht.

Boekhouding
In VVE123 kan de volledige boekhouding van de VvE gevoerd worden, waaronder het inlezen van bankrekeningen en het uitvoeren van incassobatches. Bovendien kan de jaarrekening buitengewoon efficiënt worden opgesteld en worden gecontroleerd door de kascommissie.  

Technische module
Met de technische module kan onder andere een logboek per appartement worden bijgehouden over onderhoudswerkzaamheden, storingen en meldingen. Storingen en meldingen kunnen direct doorgestuurd worden naar de betreffende onderhoudspartijen, die ook hun terugkoppeling via deze module kunnen geven aan de VvE beheerder en de appartementsrechteigenaar.

ALV
De ALV module bevat de mogelijkheid om snel en overzichtelijk een ALV uit te roepen, inclusief agenda (met bijlagen), presentielijst en notulen.

Communicatie
Deze module biedt de leden toegang tot alle belangrijke documenten van de VvE. Daarbij kan worden bepaald wie welke toegang heeft tot de informatie. Bovendien bevat VVE123 een dashboard functie, waarmee de VvE-beheerder direct overzicht heeft over alle VvE’s in het systeem.
©2015 VVE123 | Disclaimer